Propiedades rústicas e urbanas, medio ambiente e saúde en perigo pola liña Boimente-Pesoz

Ven de publicarse a lista de afectados pola liña de alta tensión Boimente Pesoz.
Foi publicada no Boletín oficial da Provincia de Lugo o Luns 26 de marzo de 2012. O plazo de alegacións é de TRINTA DÍAS a contar dende a publicación. Dado que non fan mención explícita a días hábiles ou naturais, entendo que son hábiles.


Pódese acceder á información dende o enlace seguinte:

Comentarios

Publicacións populares deste blog

"Pepe do Cerdeiral"

Un ministro da República no exilio naceu na Pontenova

A Santa Substituta (Non hai Conforto)